MUUTOKSEN VAIHEMALLI

(Diclemente & Prohasca  1982/1986, Koski-Jännes ym 2008)

ESIHARKINTA

 • muutostarvetta ei tiedosteta tai se koetaan negatiivisena
 • vältetään ajattelemasta, puhumasta ja lukemasta riskikäyttäytymisestä
 • muutostarpeen vähätteleminen ja oman toiminnan puolustaminen
 • avun hakeminen ympäristön (puoliso, työyhteisö ym.) painostuksesta
 • syyt ongelmiin nähdään toisissa (esim. työyhteisössä), ei itsessä
 • toimintatapoja ei ole aikomusta muuttaa seuraavien 6 kk kuluessa

HARKINTA

 • tieto kiinnostaa, koska koetaan huolta omasta terveydestä
 • muutoksen haitat koetaan suuremmiksi kuin muutoksen hyödyt
 • muutokseen liittyy ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia
 • puheessa on miettimistä, pohtimista, pääosin kuitenkin ”-isi puhetta”
 • toiminta voi alkaa seuraavan 6 kk kuluessa

VALMISTAUTUMISVAIHE

 • muutoksen hyödyt tuntuvat miellyttävimmiltä ja haitat vähäisemmiltä
 • neuvot, mielipiteet ja ohjeet sekä muiden kokemukset kiinnostavat
 • toimintaan liittyvä ryhtymis- ja aikomispuhe lisääntyy ja tehdään pieniä muutoksia
 • toimintaan ryhdytään seuraavien 30 pv kuluessa

TOIMINTAVAIHE

 • sitoudutaan uusiin toimintatapoihin ja haetaan tukea muutoksen vakiinnuttamiseksi, mutta uusi toimintatapa koetaan vielä työläänä
 • uusien toimintatapojen kokeilua viimeisten 6 kk aikana

VAKIINNUTTAMINEN / YLLÄPITOVAIHE

 • uusi toimintatapa koetaan positiivisena ja luotetaan omiin kykyihin
 • toiminta jatkunut yli 6 kk, repsahdukset mahdollisia

PÄÄTÖSVAIHE

 • muutos on pysyvä eikä pelkoa repsahduksista, palaamisesta entiseen
 • suhtaudutaan luottavaisesti omiin kykyihin ja osaamiseen

REPSAHDUS/ PALUU ENTISEEN

 • paluu edellisiin muutosvaiheisiin
 • olennainen osa muutosprosessia

 Riskipotilaista 80% on esiharkinta- ja harkintavaiheessa.

MOTIVOINTI ERI MUUTOSVAIHEISSA

ESIHARKINTA

 • kiitä asiakasta siitä, että hän on tullut keskustelemaan.
 • rakenna yhteistyösuhdetta.
 • herätä nykyistä tilannetta koskevia epäilyjä ja huolia.
 • ilmaise oma huolesi ja jätä ”ovi auki” uudelle tapaamiselle.

HARKINTA

 • hyväksy asiakkaan epätietoisuus ja kahtaalla keikkuminen.
 • auta asiakasta siirtämään punnuksia muutoksen puolelle.
 • ongi esiin asiakkaan muutospuhetta.
 • arvioi, tunteeko asiakas pystyvänsä muutokseen.
 • vedä yhteen muutospuhetta.

VALMISTAUTUMISVAIHE

 • ota selvää asiakkaan tavoitteista.
 • tarjoa muutoksen toteuttamisvaihtoehtoja.
 • tarjoa asiantuntemustasi (asiakkaan luvalla).
 • tehkää yhdessä muutossuunnitelma.
 • tutki, miten voidaan poistaa muutoksen esteitä.
 • auta asiakasta tekemään lista sosiaalisen tuen lähteistä.
 • selvitä asiakkaan odotuksia.
 • kysy asiakkaalta mitkä keinot ovat auttaneet häntä aikaisemmin.
 • auta asiakasta järjestämään käytännön asioita, jotka vaikuttavat hoitoon osallistumiseen.
 • pyydä asiakasta kertomaan muutosaikeistaan jollekin luotettavalle ihmiselle.

TOIMINTAVAIHE

 • pidä yhteyttä asiakkaaseen ja kannusta häntä pysymään tavoitteessaan.
 • tue realistista pienten askelten muutosta.
 • tunnista alkuvaiheen vaikeudet.
 • auta asiakasta tunnistamaan riskitilanteita ja kehittämään niihin selviytymismenetelmiä.
 • auta asiakasta löytämään sosiaalista tukea ja uusia asioita elämäänsä.

VAKIINNUTTAMINEN / YLLÄPITOVAIHE

 • pidä yllä tukisuhdetta asiakkaaseen.
 • auta asiakasta löytämään mukavaa tekemistä.
 • tue elämäntapamuutoksia (terveys, opiskelu).
 • vahvista asiakkaan ratkaisua ja pystyvyyden tunnetta.
 • auta asiakasta harjoittelemaan ja kokeilemaan uusia selviytymistaitoja.
 • kehitä ”pakosuunnitelma” siihen tilanteeseen, että ongelmatoiminta uusiutuu.
 • tarkista asiakkaan kanssa hänen pitkän tähtäimen suunnitelmansa.

REPSAHDUS/ PALUU ENTISEEN

 • tue asiakasta kaikissa käänteissä.
 • auta asiakasta palaamaan muutokseen.
 • anna tunnustusta kaikille yrityksille harkita uudelleen myönteisiä vaihtoehtoja.
 • tulkitse tapahtunut oppimismahdollisuudeksi.
 • auta asiakasta löytämään vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja.