AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖT

LIIKUNTAOHJELMAN PERUSTEET

Tavoitteet

 • Inaktiivisuuden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen
 • Itsenäisen selviytymisen edistäminen
 • Elämänlaadun parantaminen
 • Aivoverenkierron häiriön uusimisen tai muiden sairauksien ehkäisy

Liikunta

 • Liikunta on akuuttivaiheen jälkeen suositeltavaa kaikille aivoinfarktipotilaille, joilla ei ole siihen aivoinfarktin aiheuttamien puutosten tai muiden sairauksien aiheuttamia vasta-aiheita.
 • Liikunta on osa monitahoista ohjelmaa. Sen toteuttamisen alkuvaiheessa tarvitaan usein terveydenhuollon ammattihenkilön ohjausta ja erityisjärjestelyjä.
 • Aivoinfarktipotilaiden liikunta edellyttää yksilöllistä suunnitelmaa
 • Liikuntaosio laaditaan yksilölliseksi mahdollisuuksien ja rajoitusten perusteella
 • Liikunta aloitetaan mahdollisimman pian, yleensä ohjattuna, ja sitä pyritään jatkamaan niin kauan kuin se edistää kuntoutumista
 • Ohjelman perusosat ovat yleiskestävyyden, lihasten voiman ja kestävyyden, liikkeiden koordinaation ja liikkuvuuden harjoittaminen
 • Ohjelmissa noudatetaan liikuntasuositusten yleisiä periaatteita, mutta ne mukautetaan vastaamaan potilaan tarpeita ja mahdollisuuksia.
 • Harjoitteet tehdään mahdollisimman toiminnallisiksi, jotta ne edistävät tarpeellisten ja valinnaisten toimintojen suorittamista.
 • Kävely on yleensä keskeinen osa ohjelmaa, mutta pelkästään sillä saavutetaan vain kävelyyn rajoittuvia hyötyjä

Varotoimet

 • Aivoinfarktipotilailla aistien, tasapainon, motoriikan ym. puutteet, muut sairaudet ja lääkkeet asettavat tavanomaista suurempia vaatimuksia liikunnan suunnittelulle, ohjaukselle ja valvonnalle
 • Hyvin rasittaviin liikuntasuorituksiin liittyy pieni aivoverenkierron häiriöin riski siihen alttiilla henkilöillä
 • Aivoinfarktipotilailla on usein aistien, koordinaation ja tasapainon vajauksia, lihasheikkoutta, spastisiteettia ja muita sairauksia, jotka lisäävät tapaturmien, erityisesti lonkkamurtumien ja sairauden pahenemisen vaaraa.