Motivoiva keskustelu

Keskustelupohja on laadittu motivoivan haastattelun periaatteita käyttäen ja voit käyttää sitä apunasi asiakkaasi motivoimiseen. Keskustelu koostuu elämän eri osa-alueista ja sisältää kysymyksiä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin alueilta. Keskustelun tavoitteena on muutosmotivaation syntyminen ja ylläpitäminen.

Motivoivan toimintatavan tavoite on saada aikaan muutos asiakkaan elämäntavoissa.

Motivoiva keskustelu etenee asiakaskeskeisesti, jolloin asioita tarkastellaan asiakkaan omista tarpeista ja arvomaailmasta käsin. Tavoitteena on vahvistaa sisäistä motivaatiota ja muuttaa terveydelle haitallista toimintaa. Keskustelu perustuu asiakkaan ja neuvojan luottamukseen ja kumppanuuteen, jossa osapuolet tutkivat ja rakentavat uutta ymmärrystä, ratkaisevat ongelmia ja tarkastelevat ristiriitoja. Motivoivan haastattelun peruselementit ovat yhteistyö, herättely sekä itsemääräytyminen.

 

Motivoivan haastattelun periaatteita:

Täytä hyvinvointisopimus