LIIKETTÄ! materiaalit

Liikuntaneuvonnan materiaalit

LIIKETTÄ!-hanke

Liikunta-apteekki-palvelun on mahdollistanut Uusia liiketoimintamalleja liikunta- ja hyvinvointiyrittäjyyteen sekä julkisen sektorin yhteistyöhön – LIIKETTÄ! – projekti, jota toteutettiin 2011-2014 Päijät-Hämeen liiton ja Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Hanketta toteuttivat:

  • Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
  • Cursor Oy
  • Ukipolis Oy
  • Helsingin yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
  • Lappenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation
  • Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala Hyvinvointipalvelut
  • Nastolan kunta
  • Peruspalvelukeskus Oiva

LIIKETTÄ!-hankkeen materiaalit

LIIKETTÄ!-hankkeen koordinointi ja liikunta-apteekki-pilotti muodostavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n osahankkeen. Hanketta toteutettiin 1.9.2011-31.10.2014. Projektipäällikkönä toimi Heidi Freundlich.

Terveyshyötyä liikunta-apteekista on Peruspalvelukeskus Oivan osahanke, joka toteutettiin 1.9.2011-31.12.2013. Projektipäällikkönä toimi Heli Lehtovaara.

Vipinä – Liikunnasta hyvinvointia Vakka-Suomeen on Ukipolis Oy:n osahanke, joka toteutettiin 5.3.2012-31.3.2014. Projektipäällikkönä toimi Riikka Honkanen.

Täsmälääke- ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan palveluketju on Lahden Kaupungin Sosiaali- ja terveystoimialan Hyvinvointipalveluiden ja Sivistystoimialan Liikuntapalveluiden yhteishanke, joka toteutettiin 1.10.2011-30.6.2014. Projektipäällikkönä toimii Sari Kristiansen.

Terveysviestinnän kehittäminen on Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian Lahden alueyksikön osahanke, jota toteutetaan ajalla 1.1.2012-31.7.2014. Projektia toteuttavat suunnittelija Sari Kullaa ja projektipäällikkö Minna-Maija Salomaa.