Diabetes T2D

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Estää sairauden pahenemista ja liitännäissairauksia
 • Ehkäistä erityisesti valtimotauteja
 • Parantaa suoritus- ja toimintakykyä.
 • Ylipainoisilla ja lihavilla diabeetikoilla laihduttaminen ja lihomisen ehkäisy ovat keskeisiä tavoitteita

Liikunta

 • T2D:ta sairastaville henkilöille säännöllisen liikunnan tulee olla olennainen osa hoitoa
 • Kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa vähintään joka toinen päivä
 • Yhteensä vähintään 150 min viikossa tai voimakkaasti kuormittavaa kestävyysliikuntaa vähintään 90 min viikossa
 • Lihaskuntoharjoittelu on diabeetikoiden liikunnan keskeinen osa. Lihasten kestävyyden tai voiman/lihasten massan suurentamista painottavien harjoitusohjelmien vaikutuksissa ei ole diabeteksen kannalta olennaisia eroja.
 • Kaikkia suuria lihasryhmiä kohtalaisesti kuormittavaa lihaskuntoharjoittelua kolmesti viikossa
 • Henkilöille, joilla on suurentunut diabeteksen kehittymisen riski (lihavuus, alentunut glukoosin sieto) pätee parhaiten laihduttavan liikunnan suositus
 • Liikuntaa sairauden asteen, liitännäissairauksien ja fyysisen suorituskyvyn asettamissa rajoissa
 • Ohjelmaa muunnellaan henkilön sairauden asteen, muiden sairauksien, kunnon ja muiden liikuntakykyihin ja turvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden mukaan.
 • Pitkään sairastaneilla ja iäkkäillä diabeetikoilla on saatu hyviä kokemuksia liikunnan aloittamisesta intervalli-tyyppisenä harjoitteluna, jossa vuorotellaan lyhyitä intensiivisiä kuormitus- ja lepojaksoja.

Varotoimet

 • Liikunnan aikana tai sen jälkeen aina 48 tuntiin asti saattaa kehittyä hypoglykemia. Diabeetikoilla verensokerin omaseuranta on tarpeen.
 • Erityisesti iäkkäillä henkilöillä on suurentunut sydän- ja verisuonisairauksien riski.
 • Perifeerinen neuropatia lisää ihon rikkoutumisen ja varsinkin alaraajojen vammojen vaaraa. Riskiä voidaan pienentää valitsemalla lenkkeilyn sijasta esim. vesiliikunta tai pyöräily sekä hoitamalla jalkoja hyvin. Vaikea neuropatia voi altistaa kaatumisille.
 • Autonomisen hermoston neuropatia aiheuttaa puutteellisesta säätelystä johtuvia toiminnallisia häiriöitä, jotka voivat mm. vähentää rasituskestävyyttä ja lisätä uupumisen ja tapaturmien vaaraa.
 • Vaikea ja erityisesti proliferatiivinen silmän verkkokalvon rappeuma on vasta-aihe voimaperäiselle kestävyys- ja voimaharjoittelulle.
 • Liikuntaa ei suositella, jos verensokeri ylittää 13.9 mmol/l.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Liikunnan vaikutuksia ei voida korvata lääkkeillä.
 • Kestävyysliikunta (säännöllinen, kuormittavuudeltaan kohtalainen kuten reipas kävely)
  • pienentää T2D:n ilmenemistä 30 – 40 % työikäisillä ja iäkkäillä miehillä ja naisilla.
  • parantaa glukoositasapainoa
  • pienentää viskeraalisen rasvan määrää
  • pienentää kohonnutta verenpainetta ja hyperlipidemiaa
  • aiheuttaa lihasten verenkierrossa ja aineenvaihdunnassa suotuisia muutoksia
  • parantaa aerobista suorituskykyä
  • vähentää lääkkeiden tarvetta, parantaa potilaiden ennustetta ja pienentää diabeetikoilla usein korkeaa sydän- ja verisuonitautien riskiä. Vaikutukset vastaavat intensiivisen lääkehoidon vaikutuksia
 • Lihaskuntoharjoittelu
  • parantaa diabeetikoiden glukoositasapainoa vastaavalla tavalla kuin aerobinen liikunta ja sen tulee olla keskeinen osa diabetesta sairastavan henkilön liikuntaohjelmaa.
  • lisää erityisesti glukoosia käyttävää lihasmassaa
  • parantaa lihasten insuliiniherkkyyttä
  • yhdistetyn lihas- ja kestävyysharjoittelun vaikutus saattaa olla suurempi kuin kummankaan yksinää
 • Vähentää inaktiivisuuden tai muiden tekijöiden aiheuttamaa insuliiniresistenssiä
 • Lisää maksa- ja rasvasolujen insuliiniherkkyyttä
 • Jo muutamia päiviä kestävä liikunnan voimakas väheneminen pienentää insuliiniherkkyyttä merkittävästi
 • Liikunnan vaikutus insuliiniherkkyyteen ja glukoosiaineenvaihduntaan kasvaa sen määrän ja kuormittavuuden suurentuessa
 • Suositeltu liikunta pienentää myös useiden muiden diabeetikoilla yleisten sairauksien kuten sepelvaltimotaudin riskiä
 • Yhden lyhyehkön kestävyys- tai lihaskuntoliikuntajakson vaikutus kestää vuorokauden verran.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

 • T2D:n yhtenä perussyynä on insuliinin huonontunut toiminta lihaksessa, rasvakudoksessa ja maksassa (heikentynyt insuliiniherkkyys, insuliiniresistenssi).
 • Insuliini on tarpeen glukoosin siirtymiseksi lihassoluun energianlähteeksi.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/