Nivelrikko

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Kivun ja muiden oireiden kuten masennuksen vähentäminen tai hallinta
 • Nivelten liikkuvuuden säilyttämiseen tai lisääminen
 • Toimintakyvyn, erityisesti kävelyn, säilyttämiseen tai parantaminen
 • Elämänlaadun parantaminen
 • Lihomisen ehkäisy tai laihtuminen (yhdessä ravintomuutosten kanssa) sekä liikunnan muiden hyötyjen saavuttaminen mm. muiden sairauksien riskin vähentäminen tai niiden hallinta.

Liikunta

 • Syytä korostaa liikkuvuus- ja lihaskuntoharjoittelun tärkeyttä ja liikuntamuotoja, joissa niveliin ei kohdistu iskuja tai vääntöjä ja tapaturmien riski on pieni.
 • Kestävyysharjoittelu näyttää vähentävän kipua ja edistävän toimintakykyä jonkin verran enemmän kuin lihaskuntoharjoittelu.
 • Ylipainoisille ja lihaville henkilöille mm. polkeminen ja vesiliikunnan eri muodot sekä lihaskuntoharjoittelu ovat tehokkaita ja hyvin siedettyjä.
 • Muutamien minuuttien jaksoinakin tapahtuva liikunta on eduksi.
 • Turvallisuus on nivelpotilaiden liikunnan tärkeä kriteeri. Sitä voidaan edistää hyvällä alku- ja loppulämmittelyllä ja välttämällä iskuja, törmäyksiä, kiertoja, sivusuuntaan tapahtuvia vääntöjä, suurta voimaa, hyvää tasapainoa ja sairaiden nivelten ääriasentoja vaativia sekä voimakasta väsymystä aiheuttavia liikkeitä ja liikuntamuotoja ja -suorituksia. Vesiliikunnan muodot täyttävät hyvin em. vaatimuksia.
 • Nelipäisen reisilihaksen harjoittaminen vähentää polvikipuisilla oireita ja parantaa polven toimintaa.
 • Liikuntaohjelman vaikuttavuuden tehostamisessa lisätään enemmän liikunnan määrää kuin kuormittavuutta.
 • Liikunta on hyvä toteuttaa silloin, kun oireet lääkkeiden ja muiden syiden johdosta ovat vähimmillään.
 • Erityisesti harjoitetaan päivittäisessä elämässä tarvittavia mutta sairauden johdosta vajaaksi jääviä toimintoja.
 • Potilaan ohjaaminen jatkamaan harjoittelua omatoimisesti on tärkeää, koska harjoittelun on oltava jatkuvaa sen vaikutusten säilyttämiseksi.

Varotoimet

 • Suositellun liikunnan toteuttaminen yllä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen ei edellytä erityisiä lisävarotoimia.
 • Nivelrikkoa sairastavilta henkilöiltä selvitetään erityisesti sairauden aste ja sen aiheuttamat oireet ja rajoitukset, muu terveydentila ja riskit sekä edellytykset ja mahdollisuudet liikuntaan.
 • Lievää tai kohtalaista nivelrikkoa sairastavilla henkilöillä suositusten mukaisen liikunnan ei ole havaittu aiheuttavan nivelrikon tai sen seuraamusten pahenemista.
 • Vaikeassa ja nopeasti pahenevassa vaiheessa olevassa nivelrikossa samoin kuin hyvin lihavilla henkilöillä tavanomaiset liikuntaohjelmat eivät ole asianmukaisia.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Säännöllinen liikunta on lievän ja keskivaikean polven ja lonkan nivelrikon hoidon keskeinen osa kivun vähentämiseksi ja toimintakyvyn säilyttämiseksi tai parantamiseksi sekä tarvittaessa painoon kohdistuvien hyötyjen saavuttamiseksi.
 • Kestävyysliikunta vähentää lievässä ja keskivaikeassa polven nivelrikossa kipua vähän tai kohtalaisesti, parantaa lievästi toimintakykyä ja elämän laatua sekä vähentää hieman toimintavajausten kehittymistä.
 • Lonkan nivelrikon hoidossa liikunnan vaikutuksista on vähän mutta edellä esitetyn kanssa samansuuntaista tutkimustietoa.
 • Kestävyysliikunta näyttää olevan jonkin verran vaikuttavampaa kuin lihaskuntoharjoittelu.
 • Kävely ja taiji ovat vaikuttavia harjoittelumuotoja.
 • Maalla ja vedessä tapahtuva harjoittelu on saman tehoista.
 • Liikunnan hyötyjen säilyttämiseksi sen on oltava jatkuvaa.
 • Ennen tekonivelleikkausta toteutettu harjoittelu vähentää kipua, mutta sen ei ole osoitettu nopeuttavan palautumista leikkauksen jälkeen.
 • Harjoittelu lonkan tekonivelleikkauksen jälkeen saattaa olla hyödyllistä, mutta tutkimusnäyttö on vähäistä.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Nivelet tarvitsevat kuormitusta ja liikettä. Liikkumattomuus aiheuttaa nivelissä rappeutumista edistäviä muutoksia. Pysyviä vaurioita tuottaneet vammat ovat nivelrikon vahva riskitekijä. Fyysisesti raskas työ ja hyvin runsas liikunta erityisesti iskuja, törmäyksiä, kiertoja ja vammoja aiheuttavissa lajeissa lisäävät lonkan ja erityisesti polven nivelrikon riskiä.

Säännöllinen liikunta aiheuttaa nivelrustossa ja -nesteessä suotuisia muutoksia. Vahvat lihakset ja niiden hyvä toiminta saattavat suojata nivelrustoa iskuvoimilta ja niveltä virheellisiltä liikkeiltä, liikkuvuudelta ja vammoilta. Tervettä ja oikeissa asennoissa liikkuvaa niveltä suositusten mukainen kohtuukuormitteinen liikunta ei vahingoita, mutta pitkäaikaisen intensiivisen liikunnan kuten juoksun nivelrikkoa edistävästä vaikutuksestaesitetään edelleen todisteita ja näkemyksiä puolesta ja vastaan. Lihavuus lisää erityisesti polven nivelrikon riskiä, mahdollisesti mm. aiheuttamalla nivelen kuormittumista virheellisissä asennoissa. Runsas liikunta puolestaan vähentää lihavuuden riskiä ja auttaa laihduttamisessa ja sen tulosten säilyttämisessä.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/