Nivelreuma

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Pyritään parantamaan tai säilyttämään kestävyys- ja lihaskuntoa, nivelten liikkuvuutta, jaksamista, päivittäisistä toiminnoista selviytymistä ja elämänlaatua yksilöllisten tarpeiden mukaan.
 • Osalla potilaista tavoitteena voi olla myös sepelvaltimotaudin riskin pienentäminen ja osteoporoosin ja sen komplikaatioiden ehkäisy.

Liikunta

 • Yksilöllisesti laadittua, kohtalaisesti kuormittavaa.
 • Pääosat ovat kestävyysliikunta ja lihaskuntoharjoittelu, tarvittaessa myös liikkuvuusharjoittelu.
 • Lisätään enemmän määrää kuin kuormittavuutta.
 • Sairauden aktiivivaiheessa vain kevyt, ensisijaisesti liikkuvuutta säilyttävä liikunta on paikallaan. Liikunta on aloitettava tavallista varovammin ja sen kuormittavuutta ja määrää lisätään yksilöllisesti oireiden ja vaikutusten mukaan
 • Liikuntakerrat aloitetaan lämmittelyllä ja liikuntaohjelman vaativuutta lisätään asteittain.
 • Liikuntamuodoiksi sopivat hyvin perinteiset muodot (kävely, sauvakävely, pyöräily, hiihto, uinti, tanssi, kuntosaliharjoittelu).
 • Lajien valinnalla pidetään tarvittaessa sairaiden nivelten kuormitus mahdollisimman pienenä.
 • Vesiliikunta on usein hyvä ja mieluinen vaihtoehto.
 • Joogan ja taijin käytöstä on pienehkössä määrässä tutkimuksia raportoitu myönteisiä tuloksia ja kokemuksia.
 • Sairauden vaurioittamien käsien toimintakykyä voidaan parantaa niihin kohdistuvan harjoittelun avulla.
 • Koska liikunnan vaikutusten säilyttämiseksi sen on oltava jatkuvaa, on syytä pyrkiä sen toteuttamiseen omatoimisesti tai vertaisohjattuna.
 • Ryhmässä toteutettu harjoittelu edistää mukana pysyvyyttä.
 • Kenkien valintaan kiinnitetään erityistä huomiota

Varotoimet

 • Sairaiden nivelten ja niihin liittyvien lihasten voimakasta kuormittamista (iskut, suuret voimat, suuret liikelaajuudet, sivuttaisvoimat ja -liikkeet) vältetään.
 • Harjoitukset toteutetaan kipua lievittävien lääkkeiden vaikuttaessa.
 • Nivelensisäisten kortisoni-injektioiden jälkeen nivelten kuormittamista vältetään ainakin viikon ajan. Kortisonin käyttö lisää osteoporoosin, murtumien ja pehmytkudosten repeämisen mahdollisuutta.
 • Pehmytkudoksiin annettujen ruiskeiden jälkeen on syytä välttää voimakkaita ponnistuksia useiden viikkojen ajan.
 • Kenkien valintaan ja jalkaoireisiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Liikuntaa voidaan käyttää vähentämään ja ehkäisemään niitä haittoja, joita sairaus itsessään, sen hoitoon käytetyt lääkkeet tai siihen usein liittyvät muut sairaudet ja vähäinen fyysinen aktiivisuus aiheuttavat.
 • Nivelreumaan liittyy yleisesti alentunut kestävyys- ja lihaskunto, nivelten rajoittunutta liikkuvuutta ja epävakautta, osteoporoosia, toiminnanvajauksia, masentuneisuutta ja huonontunut elämänlaatu.
 • Liikunnalla voidaan lisätä olennaisesti potilaiden aerobista suorituskykyä ja lihasten voimaa ja toimintakykyä.
 • Liikunta voi vähentää nivelten kipuja, liikerajoituksia ja epävakautta, jarruttaa osteoporoosin kehittymistä sekä parantaa elämänlaatua ja selviytymistä päivittäisistä toiminnoista.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Nivelreumaan liittyy yleisesti alentunut kestävyys- ja lihaskunto, nivelten rajoittunutta liikkuvuutta ja epävakautta, osteoporoosia, toiminnanvajauksia, masentuneisuutta ja huonontunut elämänlaatu.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/