Kohonnut verenpaine

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Verenpaineen kohoamisen ehkäisy tai sen alentaminen
 • Hypertoniaan liittyvien ja muiden terveysriskien pienentäminen
 • Liikunnan muut hyödyt

Liikunta

 • Suositellaan usein, jokseenkin päivittäin toistuvaa liikuntaa, vähintään 30 min päivää kohti yhtenä tai useampana jaksona
 • Vähintään kolmesti viikossa kohtalaisesti kuormittavaa liikuntaa
 • Ensisijaisesti kestävyysliikuntaa, kohtalaisesti kuormittavaa (12 – 14 Borgin koetun kuormittavuuden asteikolla) (esim. kävely, uinti, hiihto, pyöräily)
 • Lihaskuntoharjoittelua moniin lihasryhmiin kohdistuvana kuntopiirinä, jossa käytetään pientä vastusta ja runsaasti toistoja
 • Lihaskuntoharjoittelun ohjelmaksi suositellaan harjoittelua 2 – 3 kertaa viikossa kevyillä tai kohtalaisilla kuormilla, 8 – 10 suuriin lihasryhmiin kohdistuvaa harjoitetta, joista jokaista tehdään vähintään yksi 8 – 12 toistoa sisältävä sarja
 • Liikunnan kuormittavuutta on syytä säädellä vahvasti liikkujan tuntemusten perusteella
 • Lääkkeiden vaikutus voi estää sykkeen käytön luotettavana kuormituksen ilmaisijana
 • Maksimaaliset kestävyyssuoritukset, maksimaaliset erityisesti staattiset voimanponnistukset ja pitkät suoritukset kuumassa eivät ole suositeltavia verenpainepotilaille

Varotoimet

 • Maksimaalisten suoritusten välttäminen
 • Liikkujan tuntemusten seuranta ja ottaminen huomioon
 • Liikuntasuorituksen lopettaminen asteittain verenpaineen voimakkaan laskun välttämiseksi
 • Riittävä nesteen nauttiminen pitkissä, kuumassa tapahtuvissa suorituksissa
 • Vaikeaa hypertoniaa sairastavan paineen tulee olla alle 200/115 ennen liikuntaharjoittelun aloittamista
 • Hallinnassa oleva hypertonia yksinään ei rajoita suosituksen mukaista liikuntaa, mutta potilaan liikuntakelpoisuus on arvioitava kokonaisterveyden perusteella
 • Diureetit lisäävät nesteen ja elektrolyyttien menettämisen vaaraa
 • Beetasalpaajat huonontavat maksimaalista suorituskykyä
 • ACE-estäjät ja kalsiumsalpaajat saattavat aiheuttaa voimakasta verenpaineen laskua suorituksen päätyttyä.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 

 • Liikunta on perusteltua kaikille hypertensiivisille henkilöille tukemaan muun hoidon vaikutusta verenpaineeseen ja pienentämään muiden sairauksien, erityisesti valtimotautien riskiä.
 • Kestävyysliikuntaharjoittelu pienentää verenpainetta
 • Lihaskuntoharjoittelu pienentää sekä systolista että diastolista painetta
 • Myös useina noin 10 minuutin jaksoina toteutetun liikunnan on osoitettu parissa tutkimuksessa pienentävän verenpainetta, ja vaikutus näyttää olevan vähintään yhtä edullinen kuin yhtäjaksoisella liikunnalla saavutettu.
 • Havainnoivissa tutkimuksissa säännöllisesti kestävyysliikuntaan osallistuneilla hypertonian kehittymisen vaara on ollut noin 30 % (20 – 50 %) pienempi kuin fyysisesti passiivilla, ja korkean riskin henkilöillä verenpaine on suurentunut iän mukana vähemmän.
 • Vaikutukset ilmenevät eri-ikäisillä miehillä ja naisilla, mutta yksilöiden väliset erot ovat suuret
 • Liikunnan vaikutus ei riipu kehon painosta ja rasvamäärästä, näiden muutoksista eikä dieetin muutoksista.
 • Suositeltu liikunta pienentää sympaattista aktiivisuutta, parantaa endoteelifunktiota, vähentää insuliiniresistenssiä ja vasemman kammion hypertrofiaa, tuottaa edullisia muutoksia svt-riskitekijöissä sekä parantaa fyysistä suorituskykyä ja elämänlaatua
 • Yhden liikuntakerran verenpainetta alentava vaikutus kestää useita tunteja, jopa suurimman osan vuorokautta

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

 

Sairauden taustaa

Vähäinen liikunta on yksi hypertonian kehittymisen riskitekijä. Säännöllinen liikunta alentaa normaalia ja varsinkin kohonnutta verenpainetta. Vaikuttavia mekanismeja saattavat olla sympaattisen hermoston aktiivisuuden väheneminen, endoteelifunktion paraneminen, plasman reniiniaktiivisuuden pieneneminen ja insuliiniresistenssin väheneminen. Vähäinen liikunta lisää sydän- ja verisuonitaudeista johtuvaa kuolemanriskiä. Miehillä, joiden verenpaine on normaalin ylärajoilla tai sitä korkeampi, huono aerobinen kunto on vahva kuolleisuuden riskitekijä.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/