Keuhkoahtaumatauti

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Vähentää oireita
 • Lisätä rasituskestävyyttä
 • Parantaa selviytymistä päivittäisistä toiminnoista ja elämänlaatua

Liikunta

 • Sovitetaan potilaan kuntoon, sairauden asteeseen ja lääkitykseen
 • Monille aluksi ohjattuna
 • Kävely, kuntosaliharjoittelu ja aerobiset voimisteluohjelmat maalla tai vedessä ovat suositeltavia
 • Yhtäjaksoisesti tai lyhyinä liikunta-lepo jaksoina (intervalliharjoitteluna) toteutettu liikunta tuottaa samat hyödyt, mutta jaksottainen harjoittelu on monille potilaille miellyttävämpää vähäisemmän hengenahdistuksen ja lihasten väsymisen takia.
 • Kaikkien suurten lihasryhmien voimakestävyyden harjoittaminen  mukautetaan potilaan tilaan  ja aluksi ohjattuina
 • Osalla potilaista liikunta on hyvä aloittaa lihaskuntoharjoittelulla, koska se parantaa heillä aerobista kestävyyttä ja lisää siten mahdollisuuksia tehokkaaseen kestävyysharjoitteluun.
 • Sisäänhengityksessä keskeisten lihasten erillinen harjoittaminen muun harjoittelun lisäksi on perusteltua.
 • Kuhunkin harjoituskertaan on suositeltavaa liittää erityisesti niskan, hartioiden, rintakehän ja alaraajojen liikkuvuutta parantavia harjoitteita.
 • Liikunnan kuormittavuutta on aiheellista säädellä oireiden, koetun kuormittavuuden ja veren happikyllästeisyyden perusteella.
 • Liikuntakuntoutuksen pitäisi mahdollisuuksien mukaan kestää yli 6 – 8 viikkoa, ja opastuksen jälkeen harjoittelu voidaan toteuttaa tuloksellisesti myös kotioloissa.

Varotoimet

 • Varsinkin ilmateitä avaavat lääkkeet otetaan ohjeiden ja ilmenevien tarpeiden mukaan.
 • Fyysisessä kuormituksessa voi kehittyä hapenpuutetta. Happikyllästeisyyden seuraaminen liikunnan aikana saattaa olla aiheellista vaikea-asteisessa sairaudessa.
 • Varautuminen ylimääräisen hapen antamiseen on aiheellista, ja sitä voidaan käyttää tavanomaisessakin harjoittelussa sen tehostamiseksi.
 • Potilaan muut sairaudet saattavat aiheuttaa rajoituksia harjoitteluun. Suurella osalla potilaista on kohonnut verenpaine ja jokin sydäntauti.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Liikunta ei vaikuta parantavasti eikä pahentavasti keuhkojen toimintoihin.
 • Liikunnalla voidaan kuitenkin parantaa tuntuvasti aerobista kestävyyttä, lihasten voimaa ja kestävyyttä sekä vähentää hengenahdistusta rasituksessa.
 • Hengästyminen submaksimaalisessa kuormituksessa pienenee
 • Fyysisen kuormittumisen pelko vähenee
 • Päivittäinen fyysinen aktiivisuus voi kasvaa
 • Toiminnanvajausten ja vajaakykyisyyden kehittyminen voivat hidastua ja vointi ja elämänlaatu parantua
 • Sairaalahoidon tarve voi vähentyä ja kuolleisuus pienentyä.
 • Kestävyyttä, lihaskuntoa ja liikkuvuutta kehittävä liikunta on suositeltavaa stabiilissa vaiheessa oleville potilaille hengenahdistuksen vähentämiseksi, aerobisen ja lihasten suorituskyvyn sekä elämänlaadun parantamiseksi ja painonhallintaan.
 • Liikunta on tärkeä osa eriasteisen keuhkoahtaumataudin hoitoa ja sitä suositellaan myös sairaalassa oleville potilaille ja pahenemisvaiheiden jälkeen.
 • Suurin osa potilaista voi osallistua liikuntaharjoitteluun ja hyötyä siitä, mutta suuri osa potilaista ei ole halukkaita säännölliseen liikuntaan.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Keuhkoahtaumataudissa hengitystiet ahtautuvat hitaasti ja pääosin palautumattomasti, jolloin uloshengitysvirtaus hidastuu. Sairaudessa on eri määrin mukana krooninen keuhkoputkitulehdus, keuhkolaajentuma ja pienten ilmateiden ahtauma. Hengityselinten vajaatoiminnan ja sairauteen liittyvän systeemisen tulehdusreaktion seurauksena potilaiden aerobinen suorituskyky on alentunut, lihasten massa, voima, hiussuonisto ja erobinen energiantuotanto ovat pienentyneet ja muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien riski on suurentunut. Sisäänhengityksessä tarvittavien lihasten toiminta voi olla alentunut ja kehon eri osien liikkuvuus pienentynyt.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/