Astma

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • fyysisiin suorituksiin liittyvien pelkojen ja oireiden väheneminen
 • säännöllisten liikuntatottumusten omaksuminen
 • fyysisen suorituskyvyn paraneminen ja ylläpitäminen
 • sairauden haittojen väheneminen (lääkkeiden ja hoidon tarve)
 • tarvittaessa laihduttaminen tai lihomisen ehkäisy

Liikunta

 • kestävyys- ja lihaskuntoharjoittelua kohtalaisella kuormittavuudella terveysliikunnan yleissuositusten mukaan
 • tarvittaessa yksilöllisesti mukauttaen
 • harkinnan mukaan voidaan antaa Liikuntaohje aikuisten kunnon ja terveyden edistämiseksi
 • kuormittavuutta on suositeltavaa säädellä koetun kuormittavuuden mukaan (esim. Borgin asteikolla 11 – 13/20)
 • harjoittelussa kuhunkin kertaan on suositeltavaa liittää niskan, hartioiden, rintakehän ja alaraajojen liikkuvuusharjoitteita.

Varotoimet

 • Liikunta on turvallisinta silloin, kun astmakohtauksen todennäköisyys on pienin. Monilla astmaatikoilla oireet ovat pahimmillaan aamulla.
 • Käytössä olevat keuhkoputkia avaavat lääkkeet on syytä ottaa 15 – 30 min ennen liikuntaa
 • Astman oireita voidaan välttää aloittamalla liikunta pitkällä lämmittelyllä, lisäämällä rasittavuutta asteittain, tekemällä se jaksottaisena (2 – 3 min varsinaista, 1 – 2 min kevyttä liikuntaa) yhtäjaksoisen sijasta ja päättämällä harjoituskerta vähittäin kevenevästi
 • Nopeasti suureksi kasvava rasitus erityisesti kylmässä, kuivassa ja epäpuhtauksia sisältävässä ilmassa saattaa aiheuttaa kohtauksen laukeamisen.
 • Jos harjoittelu pahentaa astman oireita, on syytä keskustella terveydenhuollon asiantuntijan kanssa

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Liikunta ei ehkäise eikä aiheuta astmaa, mutta fyysinen rasitus erityisesti kuivassa ja kylmässä ilmassa saattaa aiheuttaa ilmateiden supistumista rasituksen aikana tai sen jälkeen (”rasitusastma”).
 • Säännöllinen liikunta ei lisää astman oireita, vaan se vähentää rasituksen aiheuttamia hengitysoireita ja parantaa rasituksen sietoa.
 • Harjoittelu parantaa ja säilyttää fyysistä suorituskykyä ja se voi vähentää inhaloitavien steroidien tarvetta, kohtausten aiheuttamia vastaanottokäyntejä ja sairaalahoitopäiviä sekä parantaa elämänlaatua.
 • Runsas liikunta auttaa astmaatikoille tärkeässä painonhallinnassa.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Kaikki liikuntaan liittyvät ylähengitysteiden oireet eivät ole astman, eivät myöskään infektioiden aiheuttamia, vaan osa niistä johtuu ilmeisesti muiden tekijöiden aiheuttamista tulehduksista. Oire-episodien ilmaantuminen kasvaa ilman lämpötilan laskiessa, kosteuden pienentyessä ja epäpuhtauksien lisääntyessä. Voimakas hengittäminen ja sen aiheuttama limakalvojen kuivuminen lisää näiden tekijöiden vaikutusta. Ne saattavat aiheuttaa tulehdusmuutoksia ylähengitysteissä, ja niitä on havaittu erityisesti uimareilla ja hiihtäjillä. Tällaiset tekijät selittänevät osittain mm. mainittujen lajien urheilijoilla yleiset hengitystieoireet.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/