Alaselkäkipu

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Rohkaiseminen ja totuttaminen liikuntaan
 • Kivun vähentäminen
 • Toimintakyvyn palauttaminen

Nämä tavoitteet saavutetaan osittain selän rakenteisiin ja toimintoihin kohdistuvien fysiologisten vaikutusten ja osittain psykososiaalisten vaikutusten kautta

Liikunta

 • Liikkuminen ja liikuntaharjoittelu toteutetaan oireiden sallimissa rajoissa
 • Keskeisiä liikuntaharjoittelun osia ovat vatsan, selän ojentajalihasten ja alaraajojen lihasten voimaa ja kestävyyttä lisäävät sekä venyttävät harjoitteet
 • Liikuntaohjelman on oltava varsin intensiivinen, asteittain voimistuva ja pitkäkestoinen vaikutusten saavuttamiseksi
 • Liikunta on aiheellista aloittaa yksilöllisesti suunniteltuna ja ohjattuna terapeuttisena harjoitteluna, jota kotiohjelma täydentää
 • Kroonistuneissa selkävaivoissa jooga saattaa parantaa selän toimintakykyä ja vähentää oireita lievästi ja saman verran kuin venyttely

Varotoimet

 • Harjoittamattomien lihasten voimakas tai runsas kuormittaminen voi aiheuttaa selän lyhytaikaisia kipuja
 • Voimakkaita kiertoja, iskuja, taivutuksia tai venytyksiä sisältävä liikunta voi aiheuttaa selkäkipua, mutta terveysliikunnan suositusten mukainen liikunta ei lisää tätä riskiä.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 

 • Järjestelmälliset liikuntaohjelmat voivat vähentää jonkin verran selkäkipujen ilmenemistä, voimakkuutta, toimintoihin kohdistuvaa haittaa ja työstä poissaoloja.
 • Pitkittyneissä selkävaivoissa liikuntaharjoittelu on perusteltua estämään kivun ja inaktiivisuuden haitallisia vaikutuksia selän rakenteisiin ja toimintoihin sekä palauttamaan niitä normaaleiksi, vähentämään ja poistamaan selän kuormittamiseen liittyviä pelkoja ja välttämiskäyttäytymistä sekä parantamaan yleiskuntoa.
 • Erilaisilla ohjelmilla on saatu tuloksia. Tämä johtunee yhtäältä kipujen syiden eroista eikä näitä selkäkipuisten alaryhmiä vielä pystytä diagnosoimaan. Toinen tärkeä syy on ohjelmien vaikuttavuus psyykkisten ja sosiaalisten eikä pelkästään fysiologisten vaikutusten välityksellä.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Liikunnan yhteyksiä epäspesifistä alaselkäkipua vähentäviin tai lisääviin mekanismeihin ei tunneta täsmällisesti, niitä lienee monia (biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia) ja ne voinevat vaihdella eri henkilöillä. Selkäkipujen yleisyyden takia pyrkimys niiden ehkäisyyn on perusteltua kaikille ja erityisesti henkilöille, joilla on selkävaivojen riskitekijöitä (fyysisesti kuormittava tai paljon hankalia asentoja tai istumista sisältävä työ, lihavuus, vähäinen liikunta, tupakointi) tai lyhytaikaisia vaivoja.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/