Aivoverenkiertohäiriöt

Liikuntaohjelman perusteet

Tavoitteet

 • Inaktiivisuuden fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten haittojen vähentäminen
 • Itsenäisen selviytymisen edistäminen
 • Elämänlaadun parantaminen
 • Aivoverenkierron häiriön uusimisen tai muiden sairauksien ehkäisy

Liikunta

 • Liikunta on akuuttivaiheen jälkeen suositeltavaa kaikille aivoinfarktipotilaille, joilla ei ole siihen aivoinfarktin aiheuttamien puutosten tai muiden sairauksien aiheuttamia vasta-aiheita.
 • Liikunta on osa monitahoista ohjelmaa. Sen toteuttamisen alkuvaiheessa tarvitaan usein terveydenhuollon ammattihenkilön ohjausta ja erityisjärjestelyjä.
 • Aivoinfarktipotilaiden liikunta edellyttää yksilöllistä suunnitelmaa
 • Liikuntaosio laaditaan yksilölliseksi mahdollisuuksien ja rajoitusten perusteella
 • Liikunta aloitetaan mahdollisimman pian, yleensä ohjattuna, ja sitä pyritään jatkamaan niin kauan kuin se edistää kuntoutumista
 • Ohjelman perusosat ovat yleiskestävyyden, lihasten voiman ja kestävyyden, liikkeiden koordinaation ja liikkuvuuden harjoittaminen
 • Ohjelmissa noudatetaan liikuntasuositusten yleisiä periaatteita, mutta ne mukautetaan vastaamaan potilaan tarpeita ja mahdollisuuksia.
 • Harjoitteet tehdään mahdollisimman toiminnallisiksi, jotta ne edistävät tarpeellisten ja valinnaisten toimintojen suorittamista.
 • Kävely on yleensä keskeinen osa ohjelmaa, mutta pelkästään sillä saavutetaan vain kävelyyn rajoittuvia hyötyjä

Varotoimet

 • Aivoinfarktipotilailla aistien, tasapainon, motoriikan ym. puutteet, muut sairaudet ja lääkkeet asettavat tavanomaista suurempia vaatimuksia liikunnan suunnittelulle, ohjaukselle ja valvonnalle
 • Hyvin rasittaviin liikuntasuorituksiin liittyy pieni aivoverenkierron häiriöin riski siihen alttiilla henkilöillä
 • Aivoinfarktipotilailla on usein aistien, koordinaation ja tasapainon vajauksia, lihasheikkoutta, spastisiteettia ja muita sairauksia, jotka lisäävät tapaturmien, erityisesti lonkkamurtumien ja sairauden pahenemisen vaaraa.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Liikunnan vaikutukset ja hyödyt

 • Pätevä liikuntaohjelma lisää aerobista suorituskykyä ja kestävyyttä, lihasten voimaa, kestävyyttä ja toimintojen koordinaatiota sekä kävelynopeutta, –matkaa ja –varmuutta
 • Liikunta saattaa myös vaikuttaa edullisesti aineenvaihdunnallisiin riskitekijöihin, parantaa tasapainoa, itseluottamusta, elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä sekä vähentää masennusta
 • Liikunnan vaikutusta toimintakykyyn ja uusiin infarkteihin valtimosairauksien sekundaariehkäisyssä ei ole luotettavasti osoitettu.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/

Sairauden taustaa

Aivoinfarkteista 70 – 80 % johtuu ateroskleroosin aiheuttamasta verivirtauksen vajauksesta tai katkeamisesta, ja 10 – 15 %:ssa syynä on aivojen sisäisen verisuonen repeämä, aivoverenvuoto. Sen keskeinen riskitekijä on kohonnut verenpaine. Liikunta pienentää aivoinfarktin riskiä osittain vaikuttamalla edullisesti ateroskleroosin riskitekijöihin ja verenpaineeseen, osittain itsenäisesti. Kuntoutuksessa liikunnasta on hyötyä kaiken tyyppisissä aivoinfarkteissa.

Laajempi ja tulostettava versio aiheesta: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/palvelut/liikuntalaake/